Tehnologii de mediu

Europa este lider mondial în tehnologii ecologice eficiente, astfel și compania noastră consideră că aceste tehnologii sunt indispensabile pentru dezvoltarea economiei.

Din multitudinea de soluții, compania noastră a ales să execute lucrări de decontaminare a solului, acestea constând în separarea solului de contaminantul conținut. Acest tip de lucrări implică abordări dificile dat fiind numărul mare de tipuri de sol dar și gama vastă de contaminanți existenți.

Compania noastra abordează lucrările de decontaminare a solului în funcție de gradul de contaminare, neexistând două lucrări identice, fiecare proiect de acest gen e unic și de amploare. Folosind tehnica de individualizare a lucrărilor, am obținut rezultate de succes și am reușit să optimizăm costurile pentru întregul proiect.

Un alt tip de lucrări din acest domeniu, executate de compania noastră, sunt închiderile batale poluante, având ca scop prevenirea sau reducerea efectelor negative asupra mediului, în special poluarea apelor de suprafață, subterane, a solului sau a aerului, a efectului de seră și a oricărui risc pentru sănătatea populației.

Citadin Prest dispune de utilajele și personalul calificat pentru efectuarea acestor tipuri de lucrari, și serviciile noastre oferă siguranță și securitate populației prin respectarea prevederilor de protecția mediului în vigoare.